نویسنده = حمید اخوان
تعداد مقالات: 1
1. فناوری اطلاعات، ارتباطات و سیاست

دوره 12، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 65-107

حمید اخوان