نویسنده = ������ ������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن مطالعۀ موردی؛ شهر تهران

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 235-263

عبدالرحیم رحیمی؛ میثم موسایی؛ کامبیز پیکارجو؛ ناصر آزاد؛ سید محسن سید علی‏اکبر