نویسنده = زهرا علی‏بخشی
تعداد مقالات: 1
1. سیر تطور جایگاه حقوقی ـ فرهنگی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 159-201

زهرا علی‏بخشی؛ بهزاد رضوی‌فرد