نویسنده = ���������������� ������������ ���������������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 129-157

محمدمهدی فرقانی؛ سیدجمال‏الدین اکبرزاده جهرمی