نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های جدید در انقلاب‏های جهان عرب (2012 ـ 2011) 

دوره 13، شماره 17، بهار 1391، صفحه 45-75

علی امیدی؛ مهرداد رشیدی علویجه