مقایسة شیوه های ارتباطی و تبلیغی چهره های قرآنی با روش‌های تبلیغ امروزین

مصطفی عباسی مقدم

دوره 13، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 113-144

چکیده
  امروزه ارتباطات و تبلیغات مهم‌ترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همة مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه‌جانبه مرام خویش دارند. در روزگار کنونی تقابل نظام سلطه جهانی با فرهنگ حق‌محور و توحیدی اسلام بیش از هر زمان تبلور یافته و صف مؤمنان و مستکبران را به ...  بیشتر