نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان

دوره 13، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 7-34

فاطمه جواهری؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ سمیه شکفته


2. بدن و دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 37-80

فاطمه جواهری