نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی ایرج

دوره 13، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 191-209

مریم صادقی‌گیوی؛ منصوره قنبرآبادی