نویسنده = ������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی شاخص‌ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی

دوره 14، شماره 21، بهار 1392، صفحه 29-53

سلیمان مولوی؛ سعید عابسی؛ اسماعیل شاه‌طهماسبی