نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 67-102

10.22083/jccs.2017.82143.2128

لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر