نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نظریة عدالت سندل و چندفرهنگ‌گرایی

دوره 14، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 157-180

مجید توسلی رکن‌آبادی؛ محمد شجاعیان