نویسنده = فاطمه کاسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آثار صادق چوبک بر اساس جامعه‌شناسی ساخت‌گرا

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 89-114

فاطمه کاسی؛ یحیی طالبیان؛ رحیمه سیاهی‌پور