نویسنده = سیدمجتبی رضوی طوسی
تعداد مقالات: 4
1. مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


3. تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

دوره 12، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 27-64

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


4. مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

دوره 11، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-43

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری