نویسنده = علی وحیدی فردوسی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی روایت پیامبران در تلویزیون از منظر الگوی مفهومی اسوه‌پردازی دینی (مورد مطالعه: سریال یوسف پیامبر)

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 165-194

سیدحسین شرف‌الدین؛ نعمت‌الله کرم الهی؛ علی وحیدی فردوسی


2. تحلیل کارکرد ارتباطی رجزهای یاران امام حسین(ع) در قیام عاشورا

دوره 17، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 167-190

علی وحیدی فردوسی؛ محسن الویری