نویسنده = فائزه تقی پور
شناسایی پیشران‌های موثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه‌های جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22083/jccs.2023.333233.3568

هژیر فتحی؛ فائزه تقی پور؛ نفیسه واعظ


طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 75-102

10.22083/jccs.2020.221787.3027

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی


ارائۀ الگو از روزنامه‌نگاری شهروندی به‌منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

دوره 22، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 95-114

10.22083/jccs.2020.211445.2974

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


رابطه بین مهارت‌های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی

دوره 20، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 7-36

10.22083/jccs.2018.126787.2406

محمدرضا مزیدی‌شرف‌آبادی؛ فائزه تقی‌پور؛ سیدعلیرضا افشانی