نویسنده = �������������� �������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگو از روزنامه‌نگاری شهروندی به‌منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران

دوره 22، شماره 53، بهار 1400، صفحه 95-114

10.22083/jccs.2020.211445.2974

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی