نویسنده = علی‌اکبر فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تبیین نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاووش

دوره 16، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 145-163

علی‌اکبر فرهنگی؛ منصوره قنبرآبادی


2. نگرش مخاطبان قائم‌شهری به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای

دوره 14، شماره 21، بهار 1392، صفحه 129-156

مهرداد متانی؛ رمضان حسن‌زاده؛ علی‌اکبر فرهنگی