نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاووش

دوره 16، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 145-163

علی‌اکبر فرهنگی؛ منصوره قنبرآبادی