نویسنده = مهدی سلطانی گردفرامرزی
برساخت سینمایی جرم و مجرمان در فیلم‌های ایرانی (سال‌های 1394-1380)

دوره 18، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 163-191

10.22083/jccs.2017.74971.2085

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ همایون مرادخانی؛ علی اصغر اسماعیل‌زاده


بازنمایی طلاق در سینمای دهه هشتاد ایران

دوره 17، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 79-107

10.22083/jccs.2016.15429

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ احمد پاکزاد


بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دورۀ دفاع مقدس

دوره 13، شماره 17، اردیبهشت 1391، صفحه 76-119

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ عبدالله بیچرانلو