نویسنده = ����������������� ������
تعداد مقالات: 4
1. معرفی زباهنگ مرگ‌محوری و شادی‌گریزی از طریق تفحص در گفتمان‌شناسی «مرگ» در زبان فارسی

دوره 21، شماره 49، بهار 1399، صفحه 181-206

10.22083/jccs.2019.154431.2611

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


2. واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 67-96

10.22083/jccs.2017.96182.2240

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبائی فارانی


4. گفتمان‌شناسی «قسمت» در زبان و فرهنگ مردم ایران

دوره 17، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 129-149

10.22083/jccs.2016.42574

رضا پیش‌قدم؛ آتنا عطاران