نویسنده = ��������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اسطوره جن و پری در ادبیات شفاهی منظوم خراسان

دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 41-65

محمودرضا اکرامی‌فر