نویسنده = ������������������� ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان

دوره 16، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 69-92

عباس ناصری طاهری؛ سیاوش صلواتیان؛ مصیب‌علی ‌اکبرزاده آرانی