نویسنده = �������������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای زبانی در نام‌گذاری مراکز کسب‌وکار شهر تبریز

دوره 17، شماره 33، بهار 1395، صفحه 109-125

10.22083/jccs.2016.15432

علی‌رضا قلی فامیان؛ ماندانا کلاهدوز محمدی