نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌ شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.216371.2998

سیدحامد حسینیان؛ مسعود کیانپور؛ علی ربانی خوراسگانی