نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی فرشته در رسانه براساس آموزه‌های اسلامی

دوره 16، شماره 29، بهار 1394، صفحه 167-187

اسدالله غلامعلی؛ اصغر فهیمی‌فر